Anlita ett byggföretag i Stockholm

Att renovera, bygga ut huset eller att bygga nytt innebär stora kostnader. Därför är det viktigt att man planerar rätt redan från början. Då slipper man förhoppningsvis merkostnader och det blir som man har tänkt sig och kanske även ännu bättre. Här följer några användbara tips på viktiga saker att tänka på.

Att tidigt i projektet sätta en budget underlättar i planeringen, också vid val av material och inredning. Ibland kan man även behöva ta fram ordentliga ritningar, särskilt i de fall man behöver ansöka om bygglov. För en utbyggnad eller altan som kräver bygglov kan ofta byggfirman hjälpa till med ritningar och bygglovsansökan. Är det däremot en renovering utan några ändringar i husets planering kan det räcka att göra en enkel skiss med vad man har tänkt sig. Skissen underlättar när man sedan begär in offerter från olika byggföretag och det blir lättare för dem att lämna korrekta offerter.

 

Kolla upp referenser

Självklart vill man ha skickliga hantverkare som gör ett bra arbete. När man letar byggföretag i Stockholm är det därför viktigt att även titta på aktuella referenser och kontakta dessa och ställa frågor. Ibland har man någon i bekantskapskretsen som kan rekommendera ett bra byggföretag som de precis har använt sig av, i andra fall får man söka på nätet. Att även kontrollera företagets ekonomi och att det inte finns några obetalda skatter är viktigt.

 

Totalentreprenad är oftast billigare 

Oftast lönar det sig att anlita ett byggföretag i Stockholm som erbjuder totalentreprenad. Då tar de ansvar för hela bygget och ser till att rätt hantverkare finns på plats och att arbetet hela tiden flyter på och inte drabbas av förseningar. Det brukar också vara billigare att använda sig av totalentreprenad än att skriva kontrakt med många olika hantverkare. Det underlättar även att få hela kostnaden samlad på en enda faktura.