Bilar

Bilar i samhället

Bilar i samhället

Bilar är ett populärt diskussionsämne ur många aspekter. När de först kom var de ett lyxföremål för de som hade råd, men redan efter några decennier så blev bilar tillgängliga för bredare målgrupper och kom då främst att representera individuell frihet. Man var inte längre bunden till rutter och tidtabeller för publika transporter eller den begränsade räckvidden av cyklar, hästritter eller promenader. Vem som helst kunde resa vart som helst när som helst. På 1970-talet kom oljekrisen vilket gjorde att människor som gjort sig beroende av bilar började oroa sig för om de i framtiden kunde ha råd med den frihet de åtnjöt.

 

 

Utveckling inom bilindustrin

 

Idag handlar diskussion om bilar till stor del om miljöfrågor men även om den tekniska utvecklingen som bilindustrin till stor del driver för att åtgärda många av de miljöproblem som bilar för med sig, men även för att stärka säkerheten vid bilkörande och för att höja bilförarens komfort och körglädje. Utöver traditionella diesel och bensinbilar kan idag konsumenter välja mellan ett flertal alternativa bränslen som gas, el, etanol och, i alla fall snart, vätgas. Vad gäller säkerhet är föraren den största risken och trenden verkar gå mot bilar som kan köras utan förare.

 

Dagens bil

 

Vilket syfte har bilarna idag? Intressant nog så är fortfarande status en viktig faktor, BMW med flera märken innebär en hög status för föraren och är inte tillgänglig för den breda massan. Bilar finns dock för alla, och även om kostnaderna för att äga bil stiger snabbare än andra kostnader så är bilägande fortfarande möjligt för de allra flesta idag. Bilen är dessutom ett arbetsverktyg för många idag. Dels genom direkt transportarbete som varubilar, taxi, och liknande men fenomenet bil har också skapat ett samhälle där sträckan mellan arbete och bostad kan vara långt och svårt att resa kommunalt vilket gör bilen oumbärlig för många.