Attefallshus regler

Lär dig om attefallshus regler för en tryggare byggnation

Lär dig om attefallshus regler för en tryggare byggnation

Som husägare kan det uppstå ett behov av att bygga ut, bygga om eller renovera sitt hem. Man kanske har fått tillökning i familjen, vill ha mer plats till att umgås eller har ett behov av att fräscha upp bostaden.

Det finns många byggnationer som kan kräva tillstånd och bygglov, till exempel kan det handla om utbyggnader, stora förändringar i planlösningen och vissa gånger vid färgbyte på fasaden. Något som man däremot oftast kan uppföra utan bygglov är attefallshus och friggebodar. 

År 1979 beslutade Birgit Friggebo, som då var folkpartistisk bostadsminister, att man skulle avskaffa bygglovsplikten för fristående komplementbyggnader på högst 10 kvadratmeter. År 2008 utökades ytan till 15 kvadratmeter och byggnaden får vara som högst 3 meter från mark till taknock. Byggnaderna kan till exempel användas som förråd, gäststuga, växthus eller garage.

Jämfört med friggebodar så kan man bygga attefallshus som är gjorda för boende året om, ett så kallat komplementbostadshus. Det kan till exempel användas som fritidshus av en släkting eller om man helt enkelt inte har tillräckligt med plats för alla i familjen inne i själva bostadshuset. Byggnaden får dock inte överstiga 4 meter i höjd över marken eller 30 kvadratmeter till ytan. Man kan såklart även bygga ett attefallshus för att använda det som en komplementbyggnad, vilket friggebodar används till, skillnaden är att ett attefallshus som ska användas som komplementbyggnad får vara upp till 25 kvadratmeter utan att bygglov krävs.

För att bygga ett attefallshus krävs dock att man skickar in en anmälan till byggnadsnämnden samt får ett så kallat startbesked från dem. 

Det finns även vissa regler när det kommer till att uppföra friggebodar och attefallshus på sin tomt. De handlar bland annat om hur långt ifrån grannens tomt man får bygga samt vad som gäller inom ett strandskyddsområde eller nära allmän väg. Läs mer om vilka regler som gäller vid uppförandet av ett attefallshus på https://hus-bloggaren.se/dessa-regler-galler-om-man-vill-bygga-ett-attefallshus/.