Ny transportvagn för glas

Världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai är 828 meter hög och består av 160 våningar som hyrs ut till framförallt lägenheter, hotell och kontor. Fasaden är klädd med 26 000 handgjorda glaspaneler som skydd mot solen. Det tar tre månader att tvätta alla dessa fönster och när man är klar är det dags att börja om från början. Jobbet utförs av människor som hänger utanpå byggnaden i linor 

Man kan undra hur de lyckades få dit allt glas och framför allt hur de lyckades få det på plats. Förmodligen fick de använda sig av en specialtillverkad transportvagn för glas. Men den var nog rätt stor.

Behöver man en mer vanlig ny transportvagn så finns företag som https://www.glasmek.se/nya-produkter/vagnar. De har ett riktigt stort utbud. Kanske skulle de inte ge sig på att leverera glas på en höjd av 800 meter, men de är mycket användbara under normala omständigheter.

 

 

En ny transportvagn är tillverkad för trygg förflyttning

Det kommer ständigt nya och förbättrade vagnar för att transportera stora glasskivor. Användandet av glas i byggnadsfasader har ökat och det har också behovet av transport. Framställningen av glasrutor har förenklats och glaset har gjorts mer lämpligt för stora fasader och då måste en ny transportvagn följa med i den utvecklingen. 

Om det bara gäller en enstaka transport så går det att hyra utrustning för det, vagnarna går ju att använda till annat än glas. Stora gipsskivor är också ömtåliga och då är det bra att kunna flytta de stående och åtskilda. Det är ju en av finesserna med transportvagnar. Skivor hålls åtskilda och de har en väldigt mjuk gång för att förhindra sprickor eller kantstötning. 

På företag som säljer transportvagnar har man också möjlighet att reparera vagnar om någon detalj skulle gå sönder. Man har svetsservice och reservdelar på lager och kunniga yrkesmän som gör jobbet.