Security Seals

Säkerhetsplombering förhindrar stölder

Säkerhetsplombering förhindrar stölder

Ska du transportera varor vill du självklart undvika att gods blir stulet eller att någon manipulerar med din sändning. Det finns ett företag som i 90 år har sysslat med att utveckla olika sorters säkerhetsplomberingar, s.k. Security Seals. Det finns många olika anledningar till att man vill plombera något. Stöldrisken är bara en aspekt. Ibland vill man också förhindra att det kommer in föroreningar eller oönskade föremål i lasten. Även mätare av olika slag kan behöva plomberas för att förhindra att någon mixtrar eller manipulerar med dem. 

 

 

Plast eller metall i plomberingen

 

De enklaste plomberingarna är en plastbricka, som förseglar en produkt. Det kallas ofta en indikativ plombering, eftersom det är lätt att se om någon har försökt stjäla eller göra något otillåtet. Då är plastbiten sprucken, så det är lätt avslöjat. Det finns också lite mer svårknäckta plomberingar, där det behövs verktyg eller till och med bultsax. Man kan också välja en typ av elektronisk plombering, som till och med anger tidpunkt för öppningsförsök. Det är viktigt att köpa sin säkerhetsplombering av ett seriöst företag, så att man kan lita på ursprunget. Det finns också lagar och föreskrifter som gäller för plomberingar.

 

Vem vill plombera sina varor?

 

Bland dem som köper säkerhetsplomberingar kan nämnas flygbolag och cateringfirmor. De vill vara säkra på att ingen har varit inne och rotat i kartonger och lådor. Kemikalieindustrin är en annan stor kundkrets. Post, banker och värdetransporter har också boxar och burar som behöver säkras upp. Dessutom finns det ett stort behov av att sätta fast säkerhetsplombering när man har steriliserat instrument som ska användas på sjukhus och kliniker. Man vill ha garantier för att utrustningen verkligen förblir helt ren tills den ska användas. Kontakta ett seriöst företag, så får du veta mer om alla olika sorters Security Seals som finns och vad som skulle passa för just din verksamhet.