Vårda lastbilen med lastvagnservice i Norrköping

Ibland kan det kännas onödigt att tvätta ett fordon då det blir smutsigt efter en dag eller endast någon timme på vägen. Faktum är att det är ännu viktigare att tvätta fordonet den tiden på året då det blir som smutsigast. Under vinter och vår finns det mycket på vägarna som kan skada ett fordon och få det att åldras i förtid, därför ska du se till att tvätta det minst en gång i månaden om det används dagligen, eller oftare om det finns behov. 

Varför det är extra viktigt att tvätta vinter och vår

Under vintern och framförallt våren bildas det slask på vägarna som stänker upp och fastnar på och under fordonet. På en stor del av de svenska vägarna saltas det under perioderna då det är vinterväglag, något som i regel gör det säkrare att färdas på vägarna men också sliter på fordonen som färdas där. Lacken kan ta skada och mattas av om du låter saltet och smutsen sitta kvar för länge.

Ett rent fordon syns bättre 

En annan fördel med att rengöra sitt fordon regelbundet är att det syns bättre på vägarna. Smuts gör nämligen att lacken, lamporna och registreringsskyltarna tappar sin reflekterande förmåga. Det blir såklart även lättare att se ut från ett fordon som har rena rutor och speglar. 

En lastbil behöver extra underhåll

Extra viktigt kan det vara att rengöra fordon såsom lastbilar med jämna mellanrum. En lastbil färdas långa sträckor dagligen och utsätts därför för smuts, vägsalt och föroreningar under långa perioder. 

En noggrann tvätt i Norrköping

Kontentan är att ett fordon som tvättas regelbundet är i bättre skick och håller längre än ett som aldrig eller sällan tvättas. Lastvagnservice i Östergötland AB erbjuder noggranna och effektiva tvättar av stora och små lastbilar. Besök Lastvagnservice i Norrköping och förläng hållbarheten på din lastbil.