Förvaring av farliga vätskor

Ett kemikalieskåp, som de man kan köpa exempelvis här: https://se.vwr.com/store/category/forvaringsskap/589131 , är ett måste om man som företag använder sig av farliga vätskor. På alla flaskor och burkar med vätskor finns en bruksanvisning där det beskrivs hur vätskan ska förvaras på ett säkert sätt. Som företag kan man även få, eller beställa, produktblad med utförligare direktiv […]

Read More…