Med lojalitetsprogram är det lättare att få fler lojala kunder som tryggar företagets framtid

Att få lojala kunder som alltid väljer ditt företag före andra så fort chansen ges samt rekommenderar dina tjänster eller produkter till andra är riktigt bra kunder att ha. Nöjda kunder är såklart jätteviktiga, men det är ingen garanti för att de alltid kommer att välja ditt företag när de är i behov av den […]

Read More…