virussanering

Så hjälper du till att minska smittspridningen 

Så hjälper du till att minska smittspridningen 

Föreställ dig att du går till läkaren på grund av ett benbrott, öppet sår som ska sys eller en långtgående depression. Eller egentligen vad som helst som motiverar ett läkarbesök som inte är grundat i någon slags virussjukdom.

Men faktum är att det finns andra, sjuka, patienter som går till läkaren just för att de blivit smittade av bakterier eller virus. Kanske till och med det nya, obehagliga och relativt okända Coronaviruset som lett till en pandemi under 2020. Att därför desinfektera och virussanera en läkarmottagning och dess instrument efter varje patient blir med andra ord helt nödvändigt för att minska smittspridningen.  

 

Rutiner hemma och på jobbet 

Med hjälp av ett väl beprövat desinfektionsmedel kan man utföra framgångsrik virussanering. Viktigt är förstås på platser som exempelvis en läkarmottagning, där samma instrument används för att undersöka olika patienter. Det är avgörande för smittspridningen att desinfektera och sanera dessa instrument så att bakterier och virus inte kan överleva och smitta nästa person som kanske undersöks med doktorns stetoskop.

Virussanerande rutiner är för övrigt relevant även på andra arbetsplatser. Du kanske arbetar på ett kontor där ni delar toalett och köksytor. Dessutom tar ni i samma dörrhandtag, antagligen flera gånger per dag.  

 

Säkra tillgången på handsprit 

Alla behöver vi ta ansvar i dessa tider. Vare sig det handlar om att använda munskydd, hålla avstånd eller arbeta hemifrån så finns det saker vi kan göra för att inte tillåta ett virus sprida sig. Oavsett om det är ett Coronavirus eller inte. Även djur kan föra med sig bakterier och sjukdomar.

Med andra ord måste till exempel en veterinär sköta samma hygieniska rutiner som en människoläkare. Nu är det stor efterfrågan på handsprit och desinfektionsmedel. Se till så att du har tillgång till sådan utrustning både hemma och på jobbet. Här finns förslag på desinfektionsmedel på marknaden: https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering