bouppteckning

Vad är en bouppteckning?

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning. Många har hört begreppet, men inte alla känner till vad det faktiskt är. Och det är väl kanske inte så konstigt, med tanke på att en bouppteckning endast görs när en familjemedlem eller släkting har gått bort. En bouppteckning kan enklast förklaras som en inventering av den dödes tillgångar, skulder och juridiska dokument. Man antecknar kort och gott ned den avlidnes tillgångar (exempelvis sparade medel, bostad och fordon) och skulder – men också eventuella försäkringar. Dessutom antecknar man vem eller vilka som är dödsbodelägare, samt om det finns något testamente eller inte. En bouppteckning måste vara helt avslutad för att eventuella arv ska kunna betalas ut. 

 

Ta hjälp av en advokat

En bouppteckning kan kännas både krånglig och jobbig att behöva ta hand om. I synnerhet när man nyligen har förlorat någon man håller kär, och har fullt upp med att bearbeta sorgen. Som tur är det ingenting man behöver ta hand om helt på egen hand. En jurist kan vara en välkommen och effektiv hjälp när en bouppteckning ska upprättas – i synnerhet om det finns mycket att gå igenom. Att reda ut skulder, tillgångar och vem som ska ärva vad och hur mycket kan nämligen vara lättare sagt än gjort. 

 

 

Hur lång tid tar det innan en bouppteckning är klar?

Det beror helt på omfattningen av det som ska gås igenom. Är ni flera dödsbodelägare och flera som ska ärva kan det ta lite tid att få bouppteckningen färdig. Finns det dessutom mycket att gå igenom bland tillgångar och skulder kan det ta ytterligare lite längre tid. Behöver du komma i kontakt med någon som kan vara behjälplig med en bouppteckning? Kontakta exempelvis proffsiga Nordins Juristbyrå i Karlskoga. De har kompetenta jurister med lång erfarenhet av att upprätta bland annat bouppteckningar. Kika in på https://www.nordinsjuristbyra.se/tjanster/bouppteckning/ och läs mer.