Reglerventiler

Vad är en reglerventil?

Vad är en reglerventil?

Det kan nog faktiskt vara näst intill omöjligt för någon som inte har hört talas om namnet reglerventil att veta vad det är för någonting och vad man ska med en sådan till. 

Men det ska ni få veta mer om. 

En reglerventil är ett samlingsnamn för dessa ventiler som ska på ett noggrant sätt reglera ett flöde av något. Detta flöde kan vara i olika form som exempelvis gas, ånga, vatten eller olika varianter av kemiska föreningar. Det är alltså flöden av saker som man måste ha noga kontroll på för att det ska vara säkert och för att kunna reglera utefter behovet som uppstår.

 

Utseende

Dessa ventiler kan ha lite olika utseende beroende på vad man ska använda dem till. Men de absolut mest vanliga formerna av dessa är kulsektor och kägelsektor. Beroende på vad de ska användas till så kan man få dessa specialtillverkade av företag som säljer dem. Man får ta reda på mått och annat viktigt som måste tas i beaktning och sedan förklara för tillverkaren vad man behöver för slags reglerventiler. De är ju experter på området så de vet en hel del och kan guida er om ni inte har så mycket kunskap om dessa. 

 

 

Uppgift och innehåll i ventilerna

Dess huvudsakliga uppgift är ju att styra flödet i det system där den sitter. Antingen så är det mängden som styrs eller så ser den till att fördela flödet av antingen gas, vatten eller ånga till olika grenar i systemet. 

En typisk reglerventils utseende består i stort av ett hus och en hals, alltså en ventilhals. Dessa har som uppgift att skydda de inre delarna av ventilen från yttre miljö såsom slag eller drag. Spindeln och kärnan är dess viktigaste inre delar, deras position bestämmer flödet och förhindrar ventilen från att läcka eller skapa ett läckage.