advokat

Advokaten ger juridisk hjälp

Advokaten ger juridisk hjälp

För att få kalla sig advokat krävs att man har en juristexamen och att man är medlem i advokatsamfundet. För att beviljas medlemskap där krävs, förutom den juridiska utbildningen, att man har minst tre års praktisk erfarenhet av juridiskt arbete och att man har en godkänd advokatexamen. Advokater kan arbeta med de flesta olika typer av juridiska frågor och de arbetar fristående. Det innebär att till exempel en bolagsjurist inte kan bli medlem i advokatsamfundet då advokattiteln inte är tillämpbar för den som är anställd på företaget även fast personen också ger juridisk rådgivning.

 

 

Det finns många olika anledningar till behov av advokat

 

Det finns många olika situationer i livet då man som privatperson eller företagare kan behöva ta hjälp av en advokat. Det kan handla om rättsprocesser där man blivit utsatt för brott och tar hjälp av en advokat som då får rollen som målsägandebiträde. Om man själv misstänks för brott har man rätt till en försvarsadvokat, en så kallad offentlig försvarare, som kan tillvarata ens intressen och hjälpa till att föra fram den bild man själv har kring det man anklagas för. Vid brottmål i Göteborg kan till exempel https://advokatfirmanop.se/sv hjälpa till. Det kan också handla om att man som företagare eller privatperson behöver advokathjälp om man hamnar i en tvist med en annan person eller ett företag. 

 

Viktigt att se över kostnaden redan från början

 

Advokatens roll är att informera om det rättsliga läget och vilka förutsättningar och möjligheter som ligger framför en, men också vilka hinder som finns. Kostnaden för advokathjälp beror på anledningen till behovet av advokat och omfattningen av dennes uppdrag. Det är lämpligt att diskutera priset redan från början vid den första kontakten för att på så sätt undvika problem längre fram. I vissa fall kan man få delar av kostnaden betald genom rättsskyddet i hemförsäkringen.