Kom rätt med migrationsrätt i Göteborg

Det finns många saker som kan vara svåra när man kommer till ett nytt land. Förutom att språket och kulturen är nya så måste man också sätta sig in i ett helt nytt rättssystem, som ofta är byråkratiskt och krångligt. Det juridiska språket skiljer sig dessutom från vanligt talspråk. Många juridiska texter använder fackspråk med […]

Read More…

Advokaten ger juridisk hjälp

Advokaten ger juridisk hjälp

För att få kalla sig advokat krävs att man har en juristexamen och att man är medlem i advokatsamfundet. För att beviljas medlemskap där krävs, förutom den juridiska utbildningen, att man har minst tre års praktisk erfarenhet av juridiskt arbete och att man har en godkänd advokatexamen. Advokater kan arbeta med de flesta olika typer […]

Read More…