Kom rätt med migrationsrätt i Göteborg

Det finns många saker som kan vara svåra när man kommer till ett nytt land. Förutom att språket och kulturen är nya så måste man också sätta sig in i ett helt nytt rättssystem, som ofta är byråkratiskt och krångligt. Det juridiska språket skiljer sig dessutom från vanligt talspråk. Många juridiska texter använder fackspråk med formuleringar som är öppna för tolkningar. De kan därför vara svåra att förstå även för någon som har svenska som modersmål.

 

Migrationsrätt och asylrätt inte samma sak

I Sverige skiljer man på asylrätt och migrationsrätt. När migrationsrätt handlar om en individs rätt att vistas i ett annat land, så handlar asylrätt istället om en individs rätt att få skydd och uppehälle i ett land, exempelvis på grund av en hotad situation i hemlandet.

Den juridiska processen kan också se lite olika ut beroende på vilket land man kommer ifrån, eller om man redan har några närstående släktingar i landet. Många som söker asyl kommer också som ensamkommande barn och är därmed extra utsatta i att tolka och försöka förstå det nya samhälle de hamnat i.

 

 

Hjälp på arabiska

Med ett juridiskt ombud så kan man få hjälp att söka asyl, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. Man kan också få hjälp att överklaga ett utvisningsbeslut. Behöver du hjälp med migrationsrätt i Göteborg går det också att få ombud som talar exempelvis arabiska och även en hel del andra språk, till exempel hos https://advokatfirmanop.se/sv

Många är oroliga för kostnaden av att anställa en advokat. När det gäller vissa ärenden finns kostnadslättnader att få, exempelvis när det kommer till familjerättsliga ärenden eller vid rättshjälp. Rättshjälp innebär att det allmänna står helt eller delvis för kostnaden. För den som är orolig går det alltid att kontakta det juridiska ombudet i förväg. De kan ge en uppskattning av ärendets kostnad.