Vännen på fyra hjul

Vännen på fyra hjul

Bilen är inte bara ett transportmedel utan en trygghet, en statussymbol, en investering och ett andra hem. Därför är oron man kan känna om bilen går sönder inte bara gällande ekonomin utan hur man ska klara sig tills bilen är reparerad och om det inte går att reparera bilen utan att man måste skiljas från […]

Read More…