Att återfå klarsynen

Den som råkar ut för att få symptom för grå starr är inte alltid medveten om vad det är som pågår. Många går länge och har vaga besvär som förvärras med tiden.  För den som inte regelbundet besöker en optiker kan det te sig obegripligt varför man har problem med dimmig syn och med ljuskänslighet. […]

Read More…