Lasertekniken har förändrat mycket

Lasertekniken har förändrat mycket

När man talar om tekniska framsteg, tänker man ofta på telefoner, datorer, bilar och mycket annat som mänskligheten har uppfunnit genom tiderna. Sådant som vi alla använder dagligen och vi ser och märker. Men många av alla innovationer sker lite mer i skymundan. Vem tänker på hur stor nytta vi har av tekniken med lasersvetsning? […]

Read More…