Lasertekniken har förändrat mycket

Lasertekniken har förändrat mycket

När man talar om tekniska framsteg, tänker man ofta på telefoner, datorer, bilar och mycket annat som mänskligheten har uppfunnit genom tiderna. Sådant som vi alla använder dagligen och vi ser och märker. Men många av alla innovationer sker lite mer i skymundan. Vem tänker på hur stor nytta vi har av tekniken med lasersvetsning? Från de första rönen och idéerna på 1980-talet har mycket hänt, och lasersvetsning har blivit en stor del av vår industriverksamhet i Sverige. Den används inom olika typer av verkstäder och är en vanlig del i tillverkningen av väldigt många produkter.

 

Många olika tillämpningar

Lasersvetsade komponenter finns i flygmotorer, bilkarosser, pacemakers och batterier. De finns också till exempel i så skiftande produkter som sågblad och värmeväxlare. De är alltså en del av verkstadsindustrin, bilindustrin och flygindustrin. Lasersvetsningen har gjort det möjligt att sammanfoga metaller som man traditionellt inte har kunnat svetsa i, som till exempel titan, zirkonium och tantal. Dessutom kan man svetsa ihop komponenter som har komplicerade former och till råga på allt göra det med stor precision. Man förstår vilka fördelar metoden har haft inte minst för utvecklingen av alla små elektronikprylar.

 

Värmen är koncentrerad

Laserstrålen arbetar med stor precision och värmer bara upp en liten bit material i taget. Därför kan man svetsa även i värmekänsliga material, eftersom hela metallstycket inte blir varmt på en gång. Med mikrosvetsning får man väldigt hög precision, och det har gjort att lasersvetsningen kommer till användning på nya sätt, där ytorna är väldigt små. De personer som har utvecklat tekniken med lasersvetsning började som idérika eldsjälar och hade ett stort intresse av att försöka lyckas få fram en fungerande metod. Dessa innovatörer har nu med tiden blivit experter, så de har mängder av know-how och kunskap att dela med sig av. De är nu konsulter, som du lätt kan kontakta.