Bli ett med naturen

Bli ett med naturen

Vi lever i en tid då vi som art, alltså som människor, i allt större utsträckning upptäcker att vi faktiskt också är en del av naturen. Kanske främst genom att vi har börjat känna av bieffekterna av att länge ha levt som att vi står utanför den – naturen. Genom att bruka vård jords resurser […]

Read More…